Vỏ htc m7 ai có không vậy? (ĐT: 0902173559)

mình cần cái nặp che ở loa trong . nó bị bung gãy rồi ai có để lại sdt giúp nhé. máu gold càng tốt