Tuyển nữ bán cofe. Có chỗ ăn ở (ĐT: 0947893999)

do mở thêm quán nên tôi can 1 nữ. Bán cofe tại 138 hà huy tập. Uư tiên người đam mê với công việc. Thật thà. Chụi khó người có ngoại hình dễ nhìn. Có thể ở lại vì tầng 2 bỏ không lương khởi điiể 3 t. Liên hệ. Anh hoàn 138 hà hhu tập hay đt 0947274826. Chưa biết đc đào tạo.