Tuyển 02 NV Nữ làm việc tại nhà hàng

Nhà hàng (khu vực KCN Bắc Vinh) cần tuyển:

02 Nhân viên Nữ phục vụ. Mức lương thỏa thuận. (nhà hàng bao ăn, ở)

Mọi chi tiết liên hệ: 0975.461.568 - 0915.039.038