Oppo A57 F3 Lite Full hộp mới tinh, bh 8.2018 (ĐT: 01686582198)

Oppo F3 Lite A57 Full hộp mới tinh, bh 8.20183tr9096.758.8989P/s : Xàm,4C, Trẻ trâu- Trẻ nghé… tha cho e

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/11/large/1505091731.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[