Nhờ định giá 0984 50 62 62 (ĐT: 0969940369)

Mua bán sim ấy tầm đc bn ? Thk các pro