Mặt bằng kinh doanh chỉ với 350 triệu đồng!

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

Sở hữu mặt bằng kinh doanh ngay trung tâm thành phố Vinh chỉ với 350 TRIỆU - khó tin nhưng có thật!

MẶT BẰNG KINH DOANH - TẦNG 1 CHUNG CƯ GREEN VIEW 2 - LÊ LỢI - TP VINH

<img src=“https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[