Đơn hàng đài loan ngày 11/9 (ĐT: 0941766776)

Kim Quý ( Miêu Lậ-đài trungt): 1 nam

Công xưởng: sản xuất các sản phẩm nhựa

Nội dung công việc: thao tác máy nhựa, đóng gói sản phẩm, … theo sự phân công của chủ quản

Cao