Đất khu đô thị NAM LÊ LỢI - Đất THỊ XÃ CỬA LÒ chỉ từ 700tr- Giá gốc (ĐT: 0944584433)

<img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f87/1/16/1f340.png" class="bbCodeImage LbImage" alt="[