Có em 7 lock hường 32Gb (ĐT: 0868600682)

7 lock rose gold 32Gb để ai cho a.e nào cần. zin all còn bh gần 2 tháng, để lại giá mềm 7.8

ai xúc call 0899612037