Cho thuê nhà tầng 1 mở văn phòng Đường Trường Chinh

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

DT tầng 130 m2. Giá 6 triệu /tháng.

0868453573. 0916007230