Cho thuê đất làm kho,nhà xưởng

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

Mình có 400m2 đất qua cầu đen cách ĐHV 1km,xe ra vào thoải mai,phù hợp làm kho,nhà xưởng,cho thuê lâu dài