Cho thuê chung cư bảo sơn số 126 nguyễn sỹ sách Diện tích : 70 m2, 2PN 2WC (ĐT: 0989461709)

Cho thuê chung cư bảo sơn số 126 nguyễn sỹ sách
Diện tích : 70 m2, 2PN 2WC
Full nội thất : Điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh, tivi, bàn ghế ăn, giường, tủ, bếp…
Giá: 6 tr/tháng
--------------------------------------------------------
lh 0989461709 ( Em ngân )

=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']

=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']

=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']

=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']

=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']+3
=AZUJmJiCWF91WDRJ_6QJeqYA0OoMcDOAiS8yv6oq9ALAuOSqZ1t4LlhROqsIz1FQ4wPkzfcSV6v1A46-AJyRkZeGbmuZveYlXA3oXA3SC7R0GWGKcV2Dt74J5_VLSu7Pf7V6LkrjQv1LjNuE8HbIFf6kpTzEY012_gJdj3D-IIAFgw&tn=*bH-R']

9

Người đăng : BĐSnghean.vn - Điện thoại: 0989461709