Cho thuê biệt thự đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Hưng Phúc

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/11/Thanhthuy817/c1023b113560ff94ea667fcb780ed365/large/1505091130.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[