Cà phê Việt Quỳnh Tuyển nhân viên (ĐT: 0915912678)

Cà phê Việt Quỳnh cần tuyển 1 nhân viên (Nữ) bán cà phê ca sáng (Từ 6h…11h)

Địa chỉ : 57- Duy tân - Hưng Dũng ( sát đèn đỏ sân bóng hưng dũng)

ĐT : 01682607290

0915912678