Bán samsung note4 như hình

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

máy siêu ngon

k lỗi nhỏ

giá 2700k

01655280123

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/10/large/1504979600.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[