Bán đất k11 TT Hưng Nguyên

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

phía sau huyện uỷ Hưng Nguyên, gần công an huyện, hướng tây nam

Liên hệ 0914791686<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/10/large/1505027882.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[