Bán củ sạc 7 bóc máy ( hàng VN/A ) (ĐT: 0946488837)

0976114124 ai cần lh ạ

Chỉ bán hàng zin chứ nói k fake

Phát hiện fake đền 10 lần tiền