Bán chung cư a2 - handico 30

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

Chung cư A2 - Handico là dự án nhà ở chung cư do CT CP ĐT